Προς πώληση και οι υδροηλεκτρικές μονάδες!

Η απελευθέρωση θα επεκταθεί και στις υδροηλεκτρικές μονάδες, ώστε οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ να κατέχουν τα ίδια «όπλα» στην ισότιμη συμμετοχή τους στη νέα ενεργειακή αγορά. Έτσι, η ΔΕΗ πρέπει να προτείνει τον επόμενο μήνα ποιες από τις υδροηλεκτρικές μονάδες προτιμά να πωλήσει και να φροντίσει να έχει τελειώσει η σχετική διαδικασία μέχρι τον προσεχή Μάρτιο

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας -και όχι το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- θα έχει την ευθύνη για τον τρόπο προσδιορισμού, από το κόστος στη χονδρική αγορά ενέργειας, και των διοικητικώς καθοριζόμενων τιμολογίων. Ο μηχανισμός τιμών, που θα πρέπει να προστατεύει τους αδύναμους μεταξύ των καταναλωτών, θα διατυπωθεί αρχικώς τον Σεπτέμβριο και το σχέδιο λειτουργίας του θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο 2011.

Το Μάρτιο 2011 αναμένεται να ξεκινήσει η αυτόνομη, από το υπουργείο και τη ΔΕΗ, λειτουργία του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής. Στο ίδιο πρότυπο θα λειτουργήσει ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, πάντοτε μέχρι τον Μάρτιο 2011.

Παρομοίως, θα μεταβιβαστούν τα περιουσιακά στοιχεία και θα μεταταγεί πλήρως το προσωπικό που συνδέεται με τον σημερινό ΔΕΣΜΗΕ και θα απαγορευτεί οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με τη ΔΕΗ. Το νέο νομικό καθεστώς διανομής θα είναι τελειωμένο και λειτουργικό μέχρι την ίδια ημερομηνία.

Τέλος, η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε να εισηγηθεί νομοθετικές ρυθμίσεις που θα μεταφέρουν όλες τις αρμοδιότητες στα χέρια της ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, σύνδεση με το δίκτυο, τιμολόγηση χρήσης δικτύου, εποπτεία της αγοράς θα περάσουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ανεξάρτητης αρχής, φεύγοντας, κατά περίπτωση, από τη ΔΕΗ, τον ΔΕΣΜΗΕ και το υπουργείο. Για τον λόγο αυτόν, μέχρι τον Μάρτιο 2011 θα πρέπει να έχει μετατραπεί η ΡΑΕ σε μια πλήρως ανεξάρτητη αρχή, που σημαίνει πως η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να διορίζει τη διοίκησή της, ενώ θα διαθέτει αυτόνομο προϋπολογισμό.

Τα σημεία αυτά συμφωνίας με την Κοινότητα καλείται, τώρα, να ενσωματώσει στο κυβερνητικό πρόγραμμα η κ. Τίνα Μπιρμπίλη. Έργο και Σε αυτόν τον τομέα, δύσκολο αφού πρέπει μέσα σε ελάχιστο χρόνο να καλυφθεί καθυστέρηση πολλών ετών.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100015_22/08/2010_412244

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: